Normal view MARC view ISBD view

Академічне Релігієзнавство: Підручник

Published by : Світ Знань (К.:) , 2000 Physical details: 864 с. List(s) this item appears in: 202 - Релігієзнавство
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Item type Current location Call number Status Date due Barcode
Бібліотека ЛБС
не для випожичання 03185

<br> <b> РОЗДІЛ І. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО - СПЕЦИФІЧНА СФЕРА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ </b>
<br> <b> Тема І. Релігієзнавство як наука </b>
<br> 1. Предмет і об'єкт релігієзнавства
<br> 2. Структурні поділи і особливості релігієзнавства
<br> 3. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства
<br> 4. Герменевтичний аспект релігієзнавства
<br> 5. Релігієзнавство і теологія
<br> <b> Тема II. Принципи академічного релігієзнавства </b>
<br> 1. Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени
<br> 2. Принцип об'єктивності
<br> 3. Принцип історизму
<br> 4. Принципи дуальності і загальнолюдськості
<br> 5. Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві
<br> <b> Тема III. Релігія як предмет наукового дослідження </b>
<br> 1. Зародки науки про релігію
<br> 2. Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу
<br> 3. Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання
<br> 4. Дисциплінарні вияви релігієзнавства
<br> 5. Релігієзнавча думка України
<br> <b> Тема IV. Дисциплінарна структура релігієзнавства </b>
<br> 1. Філософія релігії
<br> 2. Феноменологія релігії
<br> 3. Соціологія релігії
<br> 4. Психологія релігії
<br> 5. Історія та історіософія релігії
<br> 6. Географія релігії
<br> 7. Лінгвістичне релігієзнавство
<br> <b> РОЗДІЛИ. ФІЛОСОФСЬКЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ </b>
<br> <b> Тема V. Метафізика релігії </b>
<br> 1. Сутність і визначення феномену релігії
<br> 2. Структура релігії і закономірності її змін
<br> 3. Релігія - духовно-онтологічна основа буття антропологічної цілісності
<br> 4. Витоки релігії: багатоманіття їх концептуального визначення
<br> <b> Тема VI. Онтологія релігії </b>
<br> 1. Ідея подвійності світу - головна риса релігійної свідомості
<br> 2. Істини буття Бога в релігії. Докази буття Бога
<br> 3. Питання походження світу в релігії
<br> 4. Релігійне витлумачення людини
<br> 5. Есхатологічна перспектива світу
<br> <b> Тема VII. Епістемологія релігії </b>
<br> 1. Проблема можливості пізнання релігії
<br> 2. Релігія як знання
<br> 3. Поняття релігійної істини
<br> 4. Проблема богопізнання
<br> 5. Відображальне відношення і власний зміст релігійного феномену
<br> <b> Тема VIII. Праксеологія релігії </b>
<br> 1. Релігійна діяльність: сутність та форми вияву
<br> 2. Особливості інтелектуальної діяльності в релігії
<br> 3. Культова діяльність в її праксеологічному вимірі
<br> 4. Релігійне виправдання підприємницької діяльності
<br> 5. Культова особливість як основа конфесійної диференціації
<br> <b> Тема IX. Антропологія релігії </b>
<br> 1. Людина - вінець Божого творіння і образ Бога
<br> 2. Божественний промисел і свобода людини. Теодіцея і антроподіцея
<br> 3. Сенс буття людини у світі. Вчення про спокуту і спасіння
<br> <b> РОЗДІЛ III. ІСТОРИЧНЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ </b>
<br> <b> Тема X. Релігія як історичне явище </b>
<br> 1. Історична природа релігії
<br> 2. Проблема періодизації історії релігії і її типологізація
<br> 3. Загальні закономірності еволюції релігії
<br> 4. Роль особи в релігійному житті
<br> 5. Закономірності релігійного процесу в Україні
<br> <b> Тема XI. Первісні релігійні вірування </b>
<br> 1. Час та умови виникнення вірувань
<br> 2. Чуттєво-надчуттєві вірування
<br> 3. Демоністичні вірування
<br> 4. Первісна магія
<br> 5. Первісні вірування, міфологія, світогляд
<br> <b> Тема XII. Етнічні релігії </b>
<br> 1. Історичне підґрунтя виникнення етнічних релігій
<br> 2. Народні релігії
<br> 3. Національні або етнодержавні релігії
<br> 4. Різновиди етнічних релігій
<br> 5. Іудаїзм як національна релігія
<br> <b> Тема XIII. Світові релігії </b>
<br> 1. Особливості світових релігій
<br> 2. Буддизм
<br> 3. Християнство
<br> 4. Іслам
<br> <b> Тема XIV. Основний зміст християнського віровчення і культу </b>
<br> 1. Біблія як священна книга християнства
<br> 2. Засади християнського віровчення
<br> 3. Християнська моральна доктрина
<br> 4. Культ в системі християнської релігії
<br> <b> Тема XV. Конфесійна філософська теологія </b>
<br> 1. Особливості і метатеологічні функції філософської теології
<br> 2. Буддійська філософія і її основні школи
<br> 3. Християнська філософія
<br> А). Філософія православ'я
<br> Б). Католицька філософія
<br> В). Протестантська філософія в контексті теологічних концепцій
<br> 4. Мусульманська філософія
<br> <b> Тема XVI. Релігія в контексті історії України </b>
<br> 1. Дохристиянські вірування на українських теренах
<br> 2. Українське язичництво
<br> 3. Прийняття і поширення християнства в Україні
<br> 4. Українське християнство: особливості, віхи історії
<br> 5. Релігія і Церква в тоталітарну добу
<br> 6. Багатоконфесійність України. Міжконфесійні колізії трагедія українського народу
<br> 7. Секулярні процеси в Україні і формування «нової релігійності»
<br> <b> РОЗДІЛ IV. СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ </b>
<br> <b> Тема XVII. Релігія як суспільний феномен </b>
<br> 1. Релігія і суспільство
<br> 2. Форми соціально-функціональних виявів релігії
<br> 3. Інституалізація релігії. Типологія релігійних інституцій
<br> 4. Аксіологічний статус релігії
<br> 5. Природа і особливості світських релігій
<br> <b> Тема XVIII. Релігія як соціально-психологічне явище </b>
<br> 1. Психологічні корені релігії і релігійності. Релігійні переживання
<br> 2. Релігійний досвід і його типи
<br> 3. Релігійна віра: природа, вияви, структура
<br> 4. Психологічні функції релігії. Релігія і духовне здоров'я особи й народу
<br> <b> Тема XIX. Релігійність - форма буття релігії </b>
<br> 1. Співвідношення понять "релігія" і "релігійність
<br> 2. Компоненти релігійності
<br> 3. Релігійність особи: мотиви і вияви
<br> 4. Показники та критерії релігійності
<br> 5. Релігійна духовність
<br> 6. Релігійне життя як релігійне діяння
<br> 7. Релігійна громада - первинний осередок життя віруючих
<br> <b> Тема XX. Функціональність релігії </b>
<br> 1. Функціональність як сутнісна характеристика релігії
<br> 2. Поліфункціональність релігії: вияви функціональності релігійного комплексу
<br> 3. Рівні вияву функціональності релігії
<br> 4. Сакралізація і секуляризація як вияв суспільного статусу релігії
<br> 5. Релігія і культуротворення
<br> 6. Релігія в мистецтві і мистецтво в релігії
<br> <b> Тема XXI. Політологія релігії </b>
<br> 1. Структурний рівень взаємовпливу релігії і політики
<br> 2. Функціональний рівень взаємовпливу релігії і політики
<br> 3. Еволюція теократичної ідеї походження влади
<br> 4. Сучасні богословські концепції поєднання релігії та політики
<br> 5. Держава і церква: основні моделі взаємодії
<br> 6. Державно-церковні відносини в Україні
<br> <b> Тема XXII. Етнологія релігії </b>
<br> 1. Релігія як етнічна ознака народу
<br> 2. Космополітизм та етнічність релігії
<br> 3. Історичні етапи та закономірності етнорелігієгенезу
<br> 4. Функції і роль релігії в етнічних процесах людства
<br> 5. Релігія в національному бутті українського народу
<br> <b> Тема XXIII. Релігія як моральне явище </b>
<br> 1. Особливості релігії як морального чинника. Етичні виміри релігії
<br> 2. Смисложиттєві проблеми в контексті їх релігійного розуміння
<br> 3. Особливості моральних концепцій різних типів релігії
<br> 4. Оновлення морально-етичного вчення сучасних релігій
<br> 5. Бізнес і релігійна мораль
<br> <b> Тема XXIV. Свобода буття релігії в суспільстві </b>
<br> 1. Свобода совісті: зміст і структура
<br> 2. Свобода релігії, свобода віросповідання, свобода церкви, свобода в релігії
<br> 3. Свобода совісті й толерантність
<br> 4. Державні гарантії свободи совісті
<br> 5. Основні пріоритети державної політики щодо релігії та церкви
<br> <b> РОЗДІЛУ. РЕЛІГІЯ І СУЧАСНІСТЬ </b>
<br> <b> Тема XXV. Статистика і географія сучасних релігій </b>
<br> 1. Кількісні показники сучасних релігій
<br> 2. Поширення релігій в світі
<br> 3. Конфесійна структура і географія релігій в Україні
<br> <b> Тема XXVI. Релігія в сучасному світі </b>
<br> 1. Кризові явища в сучасному релігійному житті
<br> 2. Політизація релігії. Еволюція соціально-політичних орієнтацій і діяльності релігійних організацій,
<br> 3. Глобальні проблеми сучасності в їх релігійному витлумаченні і розв'язанні
<br> 4. Міжконфесійні відносини у світі. Проблема християнського екуменізму
<br> 5. Природа громадянської релігії
<br> <b> Тема XXVII. Християнство в контексті сучасності </b>
<br> 1. Пошук шляхів і форм оновлення. Католицьке аджорнаменто
<br> 2. Інтеграція теології і західної філософської та соціальної думки
<br> 3. Антропологічна пантеїзація християнства
<br> 4. Онтологічна пантеїзація християнства
<br> 5. Концепція синтезу науки і релігії в сучасному богослов'ї
<br> 6. Церква і культура: "обновленські" спроби здолати розрив
<br> 7. Християнство на межі тисячоліть
<br> <b> Тема XXVIII. Новітні релігійні течії </b>
<br> 1. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження новітніх релігійних течій
<br> 2. Неорелігії в контексті світових суспільних процесів
<br> 3. Причини появи новітніх релігійних течій
<br> 4. Неоднорідність новітніх релігійних течій і рухів
<br> 5. Перспективи новітніх релігійних течій
<br> <b> Тема XXIX. Вільнодумство, секуляризація та натуралістична міфотворчість - вияви змін духовності </b>
<br> 1. Вільнодумство - традиційне явище духовного життя
<br> 2. Основні напрямки сучасного вільнодумства. Доля атеїзму у світі
<br> 3. Секуляризація і секулярні процеси сучасності
<br> 4. Натуралістичні міфи - феномен нової біля релігійної свідомості
<br> <b> Тема XXX. Релігія і Церква в незалежній Україні </b>
<br> 1. Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні та внутрішньо-конфесійні відносини
<br> 2. Становлення національних церков як складова національного відродження
<br> 3. Релігійний чинник в контексті політичного життя України
<br> 4. Національна безпека і релігійне життя
<br> 5. Релігійна та релігієзнавча освіта в Україні
<br> 6. Законодавче закріплення свободи совісті в Україні

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha