222.2 - Ісус Навин https://koha.lts.lviv.ua/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=501 RSS feed for public list 222.2 - Ісус Навин Joshua and the Flow of Biblical History by Francis A. Schaeffer https://koha.lts.lviv.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5131 Иисус Навин и ход библейской истории by Фрэнсис Шеффер https://koha.lts.lviv.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2066 Книга Иисуса Навина by Игумен Арсений (Соколов) https://koha.lts.lviv.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9918 Книга Иисуса Навина: возвращение Израиля и спасение Ханаана by Д. В. Щедровицкий https://koha.lts.lviv.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8301 Книга Ісуса Навина: Давньослов'янський четій текст за списками ХІV - XVI століть https://koha.lts.lviv.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10614